Krka d.d., Novo mesto, marec 2014

Dopolnitev sistema scenske razsvetljave v veliki dvorani.

© 2018 GORUP-AUDIO Stojan Gorup s.p.