HRT, 2004

Dela so zajemala priklop, zagon in osnovno programiranje sistema scenske razsvetljave ADB, priklop in zagon sistema krmilja DMX za reflektorje, barvne menjalce in efektno razsvetljavo ADB in De Sisti ter izvedbo in aplikacijo sistema oštevilčenja vseh priključkov scenske razsvetljave in distribucije DMX.

© 2023 GORUP-AUDIO Stojan Gorup s.p.