Kulturni dom Ljubno / Kongresni center KLS Ljubno, julij 2021

V sodelovanju s specializiranim arhitekturnim birojem Studio List, Občino Ljubno in podjetjem KLS Ljubno smo v celoti zasnovali odrsko- in scensko-tehnični ter akustični del celovite prenove kulturnega doma.

 • Načrtovanje in izvedba:

  • elaborata prostorske akustike dvorane,
  • nosilnih konstrukcij odrske in scenske tehnike,
  • sistema gledaliških zaves,
  • projekta električnih instalacij za odrsko in scensko tehniko,
  • sistema splošne, delovne in scenske razsvetljave odra in dvorane,
  • sistema ozvočenja dvorane in odra,
  • sistema inspicientskega ozvočenja in interfonov,
  • sistema video prenosa dogajanja na odru v kontrolno kabino,
  • splošnega video sistema,
  • sistema računalniške mreže za scensko tehniko.

 

© 2024 GORUP-AUDIO Stojan Gorup s.p.