Kulturni dom Mozirje, september 2021

Razširili in posodobili smo sistem scenske razsvetljave, sistem zaves in video sistem v obsegu:

  • Razširitev bele osnove na celotno površino odra,
  • izvedba nosilne konstrukcije scenske razsvetljave v dvorani,
  • izvedba scenske razsvetljave iz dvorane, v popolnoma motorizirani izvedbi,
  • dodatek črnega in svetlega zadnjega kritja na rilogi,
  • izvedba krajšave odra na rilogi,
  • izvedba sistema splošne videoprojekcije.

© 2023 GORUP-AUDIO Stojan Gorup s.p.